MEGATRANS Sp. z o.o.
ul.Kamieńskiego 201-219
51-126 Wrocław
tel/fax + 48 71 327 62 13 oraz 509 176 800
tel kom. 501 576 999
mail: megatrans@megatrans.com.pl

Baza MEGATRANS

ul. Żmigrodzka 251

51-129 Wrocław (teren serwisu IVECO)

biuro tel/fax + 48 71 372 66 02 oraz 509 176 800

tel kom. 501 576 999
e-mail: megatrans@megatrans.com.pl

Serwis Ogumienia:

ul. Żmigrodzka 227

51-128 Wrocław

biuro tel/fax +48 71 352 84 01

tel kom. 888 55 99 99