MEGATRANS Sp. z o.o.
ul.Kamieńskiego 201-219
51-126 Wrocław
tel/fax + 48 71 327 62 13 oraz 509 176 800
tel kom. 501 576 999
mail: megatrans@megatrans.com.pl

Niniejsza licencja uprawnia do prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego towarów wszystkimi trasami w obszarze Wspólnoty w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 roku oraz w rozumieniu ogólnych postanowień niniejszej licencji

Licencja Wspólnoty, zgodnie z art. 3, zastąpiła dokument wydawany przez odpowiednie władze państwa członkowskiego prowadzenia działalności tam, gdzie takie dokumenty istnieją, poświadczając, że przedsiębiorcy transportowemu udzielono dostępu do rynku w międzynarodowym transporcie drogowym towarów. Dla przewozów, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, zastąpiła ona również zarówno zezwolenie Wspólnoty, jak i zezwolenia dwustronne wymieniane pomiędzy państwami członkowskimi, które były wymagane do czasu wejścia w życie rozporządzenia.